Δικαιώματα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων

(Ανανεωμένη λίστα που αφορά το έτος 2014.)

Μετακίνηση

1. Οι νεφροπαθείς (Αιμοκάθαρση ,Περιτοναϊκή Κάθαρση ,Μεταμόσχευση), δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Υπ . Αποφ. 7/οικ./1144/21-12-90, έγγραφο ΙΚΑ Γ55/99/30-4-92, Αριθμ.ΔΥΓ3(α) / οικ. 4146 αρ.φύλλου 43 Β΄ 15/01/2013, ΦΕΚ 3054)

Η νοσοκομειακή περίθαλψη είναι δωρεάν εφόσον γίνεται σε Κρατικά Νοσοκομεία και Συμβεβλημένες Κλινικές.

2. Τα έξοδα αιμοκάθαρσης καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής αιμοκαθαίρεται σε κρατική ή ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού και ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο κάθε ασθενής.
-Κλικ ΕΔΩ για οδηγίες απόδοσης δαπανών Οδοιπορικών.
-
Κλικ ΕΔΩ για συμπληρωματικές οδηγίες Οδοιπορικών.

3. Οι νεφροπαθείς ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ δικαιούνται οδοιπορικά για την θερινή περίοδο (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο) για διακοπές (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) μέχρι 2 μήνες (Εγκύκλιος αρ.πρωτ. ΟΙΚ 28709 – 18/06/2012, ΑΔΑ:Β4ΛΘΟΞ7Μ-362).
Κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο.

4. Οι νεφροπαθείς και οι μεταμοσχευμένοι που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, και με ετήσιο ατομικό τους εισόδημα όχι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ ή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.600 ευρώ δικαιούνται εντελώς δωρεάν δελτίο μετακίνησης με όλα τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό, τραμ, αστικά κτλ). Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στα ΚΤΕΛ, ΟΣΕ και στον προαστιακό σιδηρόδρομο.

Για να διαβάσετε πώς να αποκτήσετε Δελτίο Μετακίνησης, κάντε κλικ ΕΔΩ.
- Γενική διαδικασία έκδοσης Δελτίου Μετακίνησης. Κάντε κλικ ΕΔΩ.

5. Οι νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση και οι μεταμοσχευμένοι εκ νεφρού δικαιούνται:
-α) Δελτίο Στάθμευσης. Κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τα δικαιολογητικά.
-β) Θέση Στάθμευσης. Κλικ ΕΔΩ για δικαιολογητικά.

6. Όλοι οι νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση δικαιούνται άδεια κυκλοφορίας εντός δακτυλίου, εφόσον η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού βρίσκεται εντός δακτυλίου.

Οικονομικά

7. Όλοι οι νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένοι δικαιούνται μηνιαίο διατροφικό επίδομα 362 ευρώ.
Για να διαβάσετε τα δικαιολογητικά, κάντε κλικ ΕΔΩ.

8. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι καθώς και οι άποροι δικαιούνται δίμηνο προνοιακό επίδομα ύψους 626 ευρώ.
Για να διαβάσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κάντε κλικ ΕΔΩ.

9. Οι άμεσα ασφαλισμένοι (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι) αιμοκαθαιρόμενοι του ΙΚΑ δικαιούνται ετήσιο επίδομα αεροθεραπείας, επίσης και οι υπό μεταμόσχευση για 10 χρόνια. Οι εργαζόμενοι για να το δικαιούνται θα πρέπει να έχουν πάρει άδεια ασθενείας τουλάχιστον 6 μέρες μέσα στους μήνες 6ο - 7ο - 8ο του εκάστοτε χρόνου.
Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια και τις καταβολές του επιδόματος.

10. Όλοι οι αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς δικαιούνται αγορά αδασμολόγητου αυτοκινήτου έως 1600 κ.ε. και απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας . Οι παλιές γνωματεύσεις από υγειονομικές επιτροπές (έως 5ετία) ισχύουν, ειδάλλως χρειάζεται γνωμάτευση από ΚΕΠΑ. Εγκύκλιος Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων.
Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε σχετικά με το Τέλος Ταξινόμησης.

11. Όλοι οι νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, δικαιούνται αφορολόγητο ποσό το οποίο καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

12. Οι νεφροπαθείς που έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια εργασίας δικαιούνται πλήρεις σύνταξη (Ν.3075 Αρ.Φ.297Α 5-12-2002). Κλικ ΕΔΩ για προϋποθέσεις και ΦΕΚ.

13. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη (Ν.3463 αρ.φύλλου 114 τεύχος Β΄- 8/6/2006).
Κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε το ΦΕΚ.

14. Μειωμένο ΕΕΤΑ. Κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τα δικαιολογητικά.

15. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου μπορούν να μπουν στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ υπό προϋποθέσεις (τηλ. πληροφοριών 2109298000).
Για να διαβάσετε το Κοινωνικό Τιμολόγιο, κλικ ΕΔΩ.

16. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου δικαιούνται επίδομα θέρμανσης υπό προϋποθέσεις. (τηλ. πληροφοριών 2104803131)

17. Όλοι οι νεφροπαθείς και οι μεταμοσχευμένοι δικαιούνται Τηλεφωνική έκπτωση αξίας ίση με την αξία 1000 μονάδων αστικής χρέωσης μηνιαία και έκπτωση στη χρήση υπηρεσιών internet 18 ευρώ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1667 18.08.2028. Το δικαιολογητικό που απαιτείται είναι βεβαίωση από φορέα (ΚΕ.ΠΑ) και μια αίτηση που θα την συμπληρώσετε εκεί. Έπειτα ανά ένα χρόνο θα πρέπει να προσκομήσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου θα αναγράφεται πάνω ο αριθμός του τηλεφώνου. Επίσης, ο δικαιούχος του τηλεφώνου πρέπει να είναι ό ίδιος ο ασθενής.

 

Υπηρεσίες - Προσλήψεις - Σχολές

18. Όλοι οι νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένοι έχουν απόλυτη προτεραιότητα εξυπηρέτησης στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Ν. 1599/1986 άρθρο 9). Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα και δεν σας παραχωρήσουν σειρά προτεραιότητας, να επιδεικνύετε την κάρτα του Υ.Σ.Ε ή κάποιο άλλο έγραφο όπου αναγράφεται ή αποφαίνεται ότι είστε ΑΜεΑ. (την κάρτα του ΥΣΕ την προμηθεύστε από την μονάδα που κάνετε αιμοκάθαρση). Επίσης το ίδιο ισχύει εάν επιδικνείετε την Κάρτα μέλους του Πανελλήνιου Συνδέσμου Νεφροπαθών, που την προμυθεύεστε μετά την εγγραφή σας.

19. Όλοι οι νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένοι έχουν δικαίωμα να προσληφθούν σε οργανισμούς κοινής ωφελείας, τράπεζες και λοιπούς φορείς τού Δημοσίου Φορέα με διαγωνισμό και σε αναλογία 5% για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες .(Ν.2643 άρθρο 3 παρ.1 ΦΕΚ 227/98).

20. Όλοι οι νεφροπαθείς και οι μεταμοσχευμένοι (κάτοχοι ποσοστού αναπηρίας άνω του 67%) δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας λόγω αναπηρίας.
Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε περισσότερα.

21. Όλοι οι νεφροπαθείς και οι μεταμοσχευμένοι εισάγονται στα ΑΕΙ η ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις (Ν2640/98 ΦΕΚ206Α/3-9-9, Άρθρο 35 του Ν.3794) και σε ποσοστό 3% ανά σχολή.

22. Οι νεφροπαθείς και οι μεταμοσχευμένοι δικαιούνται κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ την οποία δεν την ανανεώνουν κάθε μήνα.
Για να δείτε τα δικαιολογητικά, κάντε κλικ ΕΔΩ.
 
23. Όλοι οι νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένοι δικαιούνται την "Κάρτα Πολιτισμού".
Για να διαβάσετε τα δικαιολογητικά, κάντε κλικ ΕΔΩ.
 
Πηγή: epnm.gr

Τελευταία Νέα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Νεφρολογικού Κέντρου ΙΚΑΝ στο Ναύπλιο το...
(Ανανεωμένη λίστα που αφορά το έτος 2014.) Μετακίνηση 1. Οι νεφροπαθείς (Αιμοκάθαρση ,Περιτοναϊκή Κάθαρση ,Μεταμόσχευση),...

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ναυπλίου - Επιδαύρου

Άρια Ναυπλίου, 21100, Αργολίδα

Τηλ.: 2752181800

Τηλ.: 2752029944

Φαξ: 2752181801

Email: info@ikan.gr

louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton cheap louis vuitton bags louis vuitton outlet online louis vuitton outlet store louis vuitton official outlet cheap louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet cheap michael kors michael kors outlet cheap michael kors outlet michael kors outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors bags michael kors outlet store michael kors cheap cheap michael kors purses michael kors handbags outlet ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap ugg outlet uggs outlet cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet sale uggs outlet online uggs outlet store cheap ugg cheap uggs outlet ugg boots cheap canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets canada goose outlet cheap canada goose canada goose outlet store canada goose jacket canada goose jackets canada goose jacket outlet cheap canada goose jackets discount canada goose jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets moncler outlet cheap moncler moncler outlet store moncler jacket moncler jackets moncler jacket outlet cheap moncler jackets discount moncler jackets cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin cheap christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin cheap christian louboutin shoes outlet discount christian louboutin Shoes discount christian louboutin nike free run cheap nike free run cheap nike shoes nike shoes canada nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run womens Cheap ray bans Sunglasses ray ban australia ray ban sunglasses Cheap ray bans online Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban outlet Ray Ban Sunglasses outlet discount Ray Ban Sunglasses